header image

POZIV ZA UČEŠĆE U FOTO KONKURSU I MI BOKE O PRAVIMA OSI U SAOBRAĆAJU

26.04.2022.

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) otvara Konkurs za fotografije o pravima osoba s invaliditetom (OSI) iz Boke u saobraćaju. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane građane/ke i posjetioce/teljke opština Boke (Herceg Novi, Kotor i Tivat), a njihove fotografije će se objavljivati na društvenim mrežema I MI Boke od kojih će najmanje 15 najboljih biti predstavljeno i na sedmodnevnoj Izložbi u maju. Iako su Herceg Novi, Kotor i Tivat turistički centri, u ovim opštinama gotovo da ne postoji dovoljna svijest o brojnim barijerama sa kojima se OSI koje žive u ovim opštinama, ali i one koje kao turisti/kinje dolaze u Boku, suočavaju u javnom prevozu. Nepristupačna prevozna sredstva u javnom prevozu (autobusi, turistički brodići i vozići, taksi vozila), stepenice na javnim površinama, nepropisno parkirana vozila na mjestima za OSI ili spuštenim ivičnjacima trotoara samo su neki od primjera svakodnevnog kršenja prava OSI u saobraćaju u Boki. Fotografijama će svaka zainteresovana osoba imati priliku da kreira Kampanju I MI Boke o pravima OSI u oblasti saobraćaja, te će sami građani/ke jedni drugima objavljivanjem fotografija na našim društvenim mrežama podizati svijest o (ne) ograničenjima sa kojima se OSI susrijeću u svakodnevnom kretanju, a na koje rijetko obraćamo pažnju. Fotografskim prikazima narušavanja prava OSI u saobraćaju ćemo moći da identifikujemo glavne probleme, podignemo svijest i informisanost o njima i zajednički tražimo adekvatno rješenje! Najupečatljivih 15 fotografija će biti grafički obrađene i u njih će biti dodate poruke za adekvatno ponašanje u saobraćaju i poštovanja prava OSI na slobodno kretanje. One će biti predstavljene javnosti u toku 7 dana u Kotoru, u okviru Izložbe fotografija „StaO SI mi na put” koja će biti organizovana povodom obilježavanja Globalnog dana podizanja svijesti o pristupačnosti, 19. maja 2022. godine. Fotografije i naznačenje lokacije na kojima su zabilježene dostavite na Viber broj +382 68 022 803, e-mail adresu: sanela@imiboke.me i/ili putem direktne poruke na Instagramu ili Facebooku I MI Boke. Ova Kampanja je dio projekta „StaO-SI na put”, kojeg I MI Boke sprovodi u „Oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju”, a uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.