header image

POZlV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA UČEŠĆE NA OBUCI ,,UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM

20.11.2018.
blog image

Opština Kotor i projekat ReLOaD pozivaju nevladine organizacije iz Kotora i cijele Crne Gore na obuku pod nazivom ,,Upravljanje projektnim ciklusom``, koja će se održati u Galeriji solidarnosti, od 6. do 8. decembra ove godine.Obuka se održava u sklopu Konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području Opštine Kotor.

Konkurs i relevantnu dokumentaciju za finansiranje projekata NVO možete pronaći na www.kotor.me . Kao što je Konkursom predviđeno, 27. novembra od 9:30 do 11:00 časova, u sali kina „Boka“ u Kotoru, biće održan Info dan gdje će se bliže predstaviti pravila Konkursa, a zatim i 6. decembra sa početkom u 9.30 sati u Galeriji solidarnosti u Kotoru i Dan otvorenih vrata, nakon čega će se takođe u Galeriji solidarnosti za sve zainteresovane održati i trodnevna obuka o upravljanje projektnim ciklusom. Ova obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za pripremu i vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD Konkurs.
U prilogu možete naći nacrt Programa obuke.
Na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici/ce NVO dođu sa unaprijed pripremljenim problemom (projektnom idejom), koja je u vezi sa prioritetnim oblastima objavljenim u konkursu, kao i sa podacima o strateškim dokumentima koji su u vezi sa tim problemom (projektnom idejom).
Nakon trodnevne obuke, za učesnike/ce će biti obezbijeđena mentorska podrška u cilju što bolje pripreme projektnog prijedloga.
Poželjno je da na obuci učestvuju dva polaznika/ce iz iste (jedne) NVO.
Molimo vas da vaše učešće na obuci potvrdite do ponedjeljka, 3. decembra do 12:00, na e-mail adresu: katica.brkanovic@kotor.me .
Projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine u šest teritorija ovog regiona, i trajaće tri godine. ReLOaD je finansiran od strane Evropske unije iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i pet lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom. U fokusu ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. Projektne aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori odnose se na jačanje kapaciteta pet lokalnih samouprava koje su odabrane za učešće u projektu (Pljevlja, Nikšić, Podgorica, Tivat, Kotor).

Prilog: Program obuke upravljanje projektnim ciklusom

SEKRETARKA
Jelena Vukasović