header image

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O VISINI, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE SPORTA

05.09.2017.
blog image

1. Javna rasprava o Nacrtu odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta trajaće 30 dana: od 4. septembra do 3. oktobra 2017.godine. 2. Za vrijeme trajanja javne rasprave Nacrt će za uvid biti dostupan svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Opštine Kotor – Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti ( I sprat, kanc.br.15) i na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me. Više informacija putem telefona 325-874 i 325 – 860 (lokali 227 i 116). 3. Javne rasprave će biti održane u Palati Bizanti:- Prva javna rasprava - u četvrtak 14. septembra s početkom u 10 časova,- Centralna javna rasprava - u četvrtak 28. septembra s početkom u 10 časova. 4. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti upućuje poziv svim zainteresovanim subjektima da svojim učešćem doprinesu izradi što kvalitetnije odluke. 5. Za realizaciji ovog Programa zadužen je Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti koji će na osnovu primjedbi, predloga i sugestija sačiniti izvještaj o javnoj raspravi. Pozivaju se zainteresovani/e građani/ke da uzmu učešća u javnoj raspravi, daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije na Nacrt odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta. PRILOG: NACRT ODLUKE O FINANSIRANJU SPORTA