header image

PRVI SASTANAK SAVJETA ZA MLADE

25.02.2020.
blog image

Dana 25.02.2020. godine u sali za sastanke Opštine Kotor, održan je prvi sastanak Savjeta za mlade. Savjet je obrazovan kao stručno i savjetodavno tijelo u cilju praćenja implementacije Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021.

Misija Savjeta je da prati i usmjerava, sprovodi, afirmiše i unapređuje Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021. (LAPM ) koji je usvojila Skupština za period od dvije godine.

Savjet za mlade Opštine Kotor čine:

 

 • Aleksandra Tomović, Kulturni centar „Nikola Đurković“, za predsjednicu;

 • Ivana Milić, Gimnazija Kotor, za članicu;

 • Milica Pavićević, Centar za socijalni rad Kotor, za članicu;

 • Patricija Pobrić, NVO Naša akcija, za članicu;

 • Milica Popović, Spec. Menadžmenta u pomorstvu, za članicu

 • Bojana Mračević, OŠ „Njegoš“, za članicu;

 • Dejana Vujković, učenica Pomorske škole Kotor, za članicu;

 • Kristina Sestak, Kancelarija za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja, za članicu;

 • Nađa Srdić, Crveni krst, za članicu;

 • Marija Starčević, Biblioteka Kotor, za članicu;

 • Miroslava Ivanović, Aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom, za članicu;

 • Ljubo Kankaraš, NVO Studentsko vijeće Fakulteta za pomorstvo Kotor, za člana.

 

Predsjednica i članovi/ce Savjeta imenovani su za period od dvije godine, a sve administrativno-tehničke i stručne poslove za potrebe Savjeta obavljaće Madalena Martinović, savjetnica za djecu, mlade i LGBT u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti.