header image

RADIONICA - ,,OMLADINSKA POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU ’’

16.07.2021.
blog image

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor je u saradnji sa NVO Juventas, organizovao radionicu pod nazivom ‚‚Omladinska politika na lokalnom nivou’’.
Navedena aktivnost je propisana Lokalnim akcionom planom za mlade Opštine Kotor, a odnosi se na unapređenje kapaciteta zainteresovanih strana za razvoj i sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou.
Radionica se održala u Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost 15. i 16. jula, a edukatorka je bila Maja Marković, sertifikovana trenerica Uprave za kadrove u oblasti učešća javnosti u kreiranju strateških i zakonskih dokumenata.
Radionici su prisutvovali: savjetnica za mlade, djecu i lgbt u Opštini Kotor Madalena Martinović, savjetnice za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu radnopravnost u Opštini Kotor Snežana Stevović Janković i Slađana Mijanović, predstavnik NVO Kompas Tomislav Žegura, predstavnik NVO Studentskog vijeća Fakulteta za pomorstvo Ljubo Kankaraš, te predstavnica NVO Naša akcija Dejana Vujković.