header image

RADIONICA - ORGANIZACIJA VOLONTERSKIH DOGAĐAJA U ZAJEDNICI

23.07.2020.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor će u saradnji sa Savjetom za mlade, organizovati radionicu pod nazivom  “Organizacija volonterskih događaja u zajednici”. 

Radionica će se održati u Galeriji solidarnosti u ponedeljak 27.07.2020. godine, sa početkom u 10h, a predavač će biti Tomislav Žegura, omladinski radnik, trener i projektni menadžer sa više od 15 godina iskustva u radu sa mladima, i na različitim projektima. 

Prva radionica neformalnog obrazovanja  održana je 23.06.2020. godine, a tema je bila Uloga i značaj neformalnog obrazovanja.

Navedena aktivnost je propisana Lokalnim akcionom planom za mlade opštine Kotor, razvojnim dokumentom koji se zasniva na analizi aktuelnog stanja kroz sagledavanje prioritetnih problema mladih, analizi postojećih strategija, te sagledavanje načina za prevazilaženje aktuelne situacije kroz kreiranje plana akcije. 

Poštujući mjere Vlade Crne Gore i NKT-a, broj mjesta u sali je ograničen, a prisutni su u obavezi da nose zaštitne maske.