header image

RELOAD - “LISTA PROJEKATA KOJIMA NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA I KOJI SU DISKVALIFIKOVANI IZ DALJEG PROCESA OCJENJIVANJA“

16.01.2019.
blog image

Nakon isteka roka za prijavu na ReLOaD Konkurs u Opštini Kotor i administrativne provjere izvršene od strane ReLOaD Komisije, koja se sastala 15. januara tekuće godine, sastavljena je lista organizacija i projekata kojima nedostaje dio projektne dokumentacije ili nisu usaglašeni sa osnovnim ReLOaD principima i pravilima i po mišljenju Komisije time neće ući u dalje razmatranje za dodjelu sredstava, kako je to pojašnjeno u Smjernicama za aplikante (strana 10).

Navedene organizacije su dužne da dostave nedostajuću dokumentaciju, u skladu sa komentarima i sugestijama Komisije (koji su u prilogu), najkasnije do 23. januara 2019. godine, do 14:00 časova. Ukoliko do navedenog roka organizacije ne dostave nedostajuću dokumentaciju, dobiće pisano obavještenje o odbijanju prijave u roku naznačenom u Smjernicama za aplikante, tj. biće isključene iz daljeg procesa evaluacije projektnih predloga. Dokumentaciju je potrebno dostaviti na sledeću adresu:

Opština Kotor

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

Stari grad 317

85 330 Kotor

Na ruke: Katica Brkanović