header image

RELOAD - LISTA DISKVALIFIKOVANIH PROJEKATA

29.05.2019.

Nakon isteka roka za prijavu na ReLOaD Konkurs u Opštini Kotor i administrativne provjere izvršene od strane ReLOaD Komisije, koja se sastala 28. maja 2019. godine, sastavljena je lista organizacija i projekata kojima nedostaje dio projektne dokumentacije ili nisu usaglašeni sa osnovnim ReLOaD principima i pravilima i po mišljenju Komisije time neće ući u dalje razmatranje za dodijelu sredstava, kako je to pojašnjeno u Smjernicama za aplikante (strana 10).

Navedene organizacije su dužne da dostave nedostajuću dokumentaciju, u skladu sa komentarima i sugestijama Komisije (tabela ispod), najkasnije do 4. juna 2019. godine, do 14:00 časova. Ukoliko do navedenog roka organizacije ne dostave nedostajuću dokumentaciju, dobiće pisano obavještenje o odbijanju prijave u roku naznačenom u Smjernicama za aplikante, tj. biće isključene iz daljeg procesa evaluacije projektnih predloga.