header image

RELOAD RANG LISTA 2019

01.07.2019.

Komsija za ocjenu projektnih predloga nvo u okviru ReLOaD Javnog konkursa, koji je bio otvoren od 2. aprila 2019. godine do 24. maja 2019. godine, je izvršila evaluaciju svih pristiglih aplikacija i dostavila Parnerskom odboru ReLOaD projekta na odobrenje. U prilogu se nalazi Rang lista odobrena od strane Partnerskog odbora.