header image

REZULTATI EVALUACIJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NVO PRIJAVLJENIH NA RELOAD KONKURSU KLASTERA - COASTAL MATED

30.06.2022.

Rezultati evaluacije projektnih prijedloga nevladinih organizacija (NVO) prijavljenih na ReLOaD Konkursu Klastera "Coastal Mated" koji je bio otvoren od 29. marta 2022. do 27. aprila 2022.