header image

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

19.03.2021.

Evropski centar za monitoring droga i zavisnosti o drogama pokreće Evropsko veb istraživanje o upotrebi droga 2021 sa ciljem procjene obrazaca upotrebe droga u 30 evropskih država, među kojima je i Crna Gora . Kancelarija za preveciju bolesti zavisnosti, RE populacije i rodne ravnopravnosti Opštine Kotor u saradnji sa Institutom za Javno zdravlje  prepoznala je  značaj  realizacije ovog projekta  i uzela   učešće u dijelu sprovođenja istraživanja o drogama.

Upitnik, koji će tokom šest nedjelja biti dostupan online, obuhvata module koji se odnose na: socio-demografske karakteristike, obrasce upotrebe droga, pristup tretmanu, pristup drogama (količine koje se obično kupuju i cijena) i način na koji je COVID-19 pandemija uticala na obrasce upotrebe droga. Nalazi ovog istraživanja uvećaće postojeću bazu znanja o praksama upotrebe droga u Evropi i o količinama droge koje se koriste, čime će se stvoriti bolja osnova za procjenu veličine tržišta droga na nacionalnom i evropskom nivou i doprinijeti razvoju politike na ovom području na široj osnovi.

Link za direktan ulazak u istraživanje:  https://drugusersurvey.limequery.com/789135?lang=cnr