Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

SASTANAK FOKAL POINT MREŽE LOKALNIH SAMOUPRAVA

Od strane Kancelarije za LGBTIQ lica koja djeluje u sklopu Sekretarijata za socijalno staranje Glavnoggrada Podgorica, juče je u prostorijama Kuće zdravlja organizovan sastanak fokal...

Saznajte više 02.06.2023.

ODLUKA O IZBORU NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA 2023

Dokumentacija je u prilogu:...

Saznajte više 12.05.2023.

LISTA NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA ZA 2023. GODINU

U prilogu je dokumentacija:...

Saznajte više 12.05.2023.

NAJAVA: TREĆA EDUKATIVNA RADIONICA U KOTORU POD NAZIVOM “ZAVISNOST – BOLEST SA MNOGO LICA”

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti i opštine Kotor poziva sve studente i srednjoškolce da prisustvuju radionici “Zavisnost – bolest sa mnogo lica” koja...

Saznajte više 26.04.2023.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANA NVO U SASTAV KOMISIJE RELOAD 2

Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2023. godini u okviru ReLOaD 2 projekta (u daljem tekstu: Komisija) čini 6 članova/ica, i to:  tri člana/ice...

Saznajte više 13.04.2023.

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja...

Saznajte više 13.04.2023.

POZIV ZA OBUKU

Opštine Budva, Herceg Novi i Kotor i program ReLOaD pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom“, koja će...

Saznajte više 13.04.2023.

JAVNI POZIV ZA IZBOR NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA

U prilogu je dokumentacija:...

Saznajte više 03.04.2023.