header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

JAVNA RASPRAVA NACRT ODLUKE O ISPLATI NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 46/19)...

Saznajte više 30.09.2022.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA I STUDENTKINJAMA SA PODRUČJA OPŠTINE KOTOR

Na osnovu člana 6 Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi broj 41/19), a saglasno Odluci...

Saznajte više 27.09.2022.

U KOTORU USPJEŠNO ZAVRŠEN TREĆI MEĐUNARODNI FILMSKI FESTIVAL “UHVATI FILM” KOTOR

Festival koji mijenja perspektivu o invalidnosti i osobama sa invaliditetom kroz film kao medij ove godine održan je na više lokacija u Starom gradu u...

Saznajte više 26.09.2022.

TRODNEVNI PROGRAM NEFORMALNE EDUKACIJE ZA MLADE

NVO Centar za omladinsku edukaciju u saradnji sa lokalnim Sekretarijatom za kulturu, sport i društvene djelatnosti i Opštinom Kotorom organizuje trodnevni program neformalne edukacije za...

Saznajte više 20.09.2022.

JAVNI KONKURS ZA SUFINASIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI LIKOVNOG STVARALAŠTVA ZA 2022. GODINU

Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva raspisan je od strane Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti dana 19.09.2022. godine. U prilogu...

Saznajte više 19.09.2022.

JAVNI KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKTIMA IZ OBLASTI INDIVIDUALNOG KULTURNOG STVARALAŠTVA ZA 2022. GODINU

Javni konkurs za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva raspisan je od strane Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti dana 19.09.2022. godine. U...

Saznajte više 19.09.2022.

MODNO STVARALAŠTVO

Na osnovu Javnog konkursa za sufinansiranje projekata – realizacija kulturnog programa iz oblasti modnog stvaralaštva za 2022. godinu, od strane Sekretarijata za kulturu, sport i...

Saznajte više 15.08.2022.

SPISAK ORGANIZACIJA KOJE NISU DOSTAVILE POTPUNU DOKUMENTACIJU PO JAVNOM KONKURSU ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU NVO U OPŠTINI KOTOR ZA 2022. GODINU

U prilogu možete preuzeti dokument koji sadrži spisak organizacija koje, nakon isteka roka predviđenog Listom organizacija kojima nedostaje dio projektne dokumentacije, objavljenom 11.07.2022. godine pod...

Saznajte više 21.07.2022.

NA ZAHTJEV MJEŠTANA PONOVNA JAVNA RASPRAVA: ŽIČARA KOTOR - LOVĆEN

Na zahtjev mještana ponovna javna rasprava PREDMET: Poziv za učešće u Javnom uvidu i Javnoj raspravi vezanim za Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju...

Saznajte više 20.07.2022.