header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

RADIONICA - ,,OMLADINSKA POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU ’’

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor je u saradnji sa NVO Juventas, organizovao radionicu pod nazivom ‚‚Omladinska politika na lokalnom nivou’’.Navedena aktivnost...

Saznajte više 16.07.2021.

UGOVORI - TRADICIONALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE 2021

U prilogu možete preuzeti dokument:...

Saznajte više 06.07.2021.

Izvještaj o javnoj raspravi

U prilogu možete preuzeti izvještaj o javnoj raspravi sprovednoj po Nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u Opštini Kotor 2021-2024....

Saznajte više 29.06.2021.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNU RASPRAVU - NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U OPŠTINI KOTOR 2021 - 2024.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br. 0101-128/21-8460 od 10.06.2021. godine, utvrdio je Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u Opštini...

Saznajte više 10.06.2021.