header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE KOTOR 2020 DO 2021

Dokument se nalazi u prilogu:...

Saznajte više 31.01.2020.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU SPORTSKIH KLUBOVA U OPŠTINI KOTOR ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 50/17 i...

Saznajte više 28.01.2020.

JAVNI POZIV UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA LGBTI OSOBA

JAVNI POZIV za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba 2020-2021 Pozivaju se ustanove i druga pravna...

Saznajte više 16.01.2020.

POZIV ZA NVO

PRILOG:...

Saznajte više 03.12.2019.

LISTA PROJEKATA KOJIMA NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA

Lista projekata je u prilogu:...

Saznajte više 08.11.2019.

JAVNI POZIV NEZAVISNI PROCIJENJIVAČ

Dokumentaciju možete preuzeti iz priloga:...

Saznajte više 03.10.2019.