header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

KONSULTATIVNI SASTANAK O OMLADINSKOM RADU, MEĐUNARODNOJ SARADNJI I EU PROGRAMIMA ZA MLADE

SALTO SEE (SALTO jugoistočne Evrope) je 3. juna na Zoom platformi organizovao konsultativni sastanak sa više učesnika koji su ključni akteri na polju omladinskog rada...

Saznajte više 03.06.2021.

DODJELA POKLONA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

V.D. Sekretarke Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Tatjana Kriještorac, danas je posjetila JU Osnovnu školu „Veljko Drobnjaković“ u Risnu. Svrha posjete jeste dodjela...

Saznajte više 31.05.2021.

KONSULTATIVNI SASTANAK SEKRETARIJATA ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNIH ORGANIZACIJA OSI

Dana 19.05.2021.godiine u Sali za sastanke Opštine Kotor sa početkom u 9h održan je konsultativni sastanak  predstavnica Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i...

Saznajte više 24.05.2021.

OBAVJEŠTENJE

Dana 18.05.2021. godine u Omladinskom klubu Kotor, održan je deveti sastanak Savjeta za mlade. Savjet je obrazovan kao stručno i savjetodavno tijelo u cilju praćenja...

Saznajte više 20.05.2021.

OBAVJEŠTENJE ZA DOSTAVLJANJE PLANA I PROGRAMA MANIFESTACIJA

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti ovim putem poziva sve nosioce, organizatore ili suorganizatore manifestacija da svoje mjesečne planove i programe manifestacija sa tačnim...

Saznajte više 18.05.2021.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br. 0101-128/21-6572 od 13.05.2021. godine, utvrdio je Nacrt Odluke o pravima i uslugama iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Vrijeme trajanja javne...

Saznajte više 13.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O JAVNOM POZIVU ZA PREDLAGANJE ČLANOVA - ICA RADNE GRUPE

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti je raspisao javni poziv za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne...

Saznajte više 11.05.2021.

RADIONICA U RESURSNOM CENTRU ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIĆ

Dana 28.04.2021. godine predstavnice  Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravost  posjetile su Resursni centar za sluh  i govor “ Dr Peruta...

Saznajte više 30.04.2021.