header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

UPITNIK - LOKALNI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

ISPUNI UPITNIK Opština Kotor je u procesu izrade Lokalnog plana za unaprjeđenje socijalne i dječje zaštite za period 2021-2024 godine. U cilju konsultovanja javnosti o prioritetima i potrebama...

Saznajte više 20.04.2021.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA - ICA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U OPŠTINI KOTOR 2021 DO 2024

Pozivaju se ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, informisanja, sporta, unutrašnje bezbjednosti, nevladinih organizacija i udruženja koja se bave pitanjima...

Saznajte više 15.04.2021.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Evropski centar za monitoring droga i zavisnosti o drogama pokreće Evropsko veb istraživanje o upotrebi droga 2021 sa ciljem procjene obrazaca upotrebe droga u 30...

Saznajte više 19.03.2021.

PRAVILNIK O RADU NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA

Pravilnik je u prilogu:...

Saznajte više 18.03.2021.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU INDIVIDUALNIH SPORTISTA U OPŠTINI KOTOR ZA 2021.GODINU.

  Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Kotor za 2021. godinu za sufinansiranje individualnih sportista u opštini Kotor. Pravo na sufinansiranje ostvaruju pojedinci (u daljem...

Saznajte više 01.02.2021.

JAVNI KONKURS - SPORTSKE MANIFESTACIJE

Na osnovu člana 23 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17,...

Saznajte više 01.02.2021.