header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

PREDLOG RANG LISTE

Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe dana 30.07.2020. godine je, odlučivajući po prijavama na Javni poziv za davanje stanova u zakup...

Saznajte više 30.07.2020.

JAVNI POZIVI ZA ZA ANGAŽOVANJE LICA ZA OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKIH POSLOVA POTREBNIH ZA REDOVNO FUNKCIONISANJE OMLADINSKOG SERVISA

Ministarstvo sporta i mladih raspisalo je javne pozive za za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u opštinama Bar, Cetinje, Kotor,...

Saznajte više 29.07.2020.

ODRŽANA RADIONICA ORGANIZOVANJE VOLONTERSKIH DOGAĐAJA U ZAJEDNICI

U Galeriji solidarnosti održana je radionica neformalnog obrazovanja, na temu “Organizovanje volonterskih događaja u zajednici”. Radionicu je organizovao Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnostiOpštine...

Saznajte više 29.07.2020.

RADIONICA - ORGANIZACIJA VOLONTERSKIH DOGAĐAJA U ZAJEDNICI

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor će u saradnji sa Savjetom za mlade, organizovati radionicu pod nazivom  “Organizacija volonterskih događaja u zajednici”.  Radionica će se održati...

Saznajte više 23.07.2020.

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU INDIVIDUALNOM KULTURNOM STVARALAŠTVU

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti u cilju afirmisanja kulturnog stvaralaštva raspisuje Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu iz oblasti muzike, književnosti, filma...

Saznajte više 23.07.2020.

OBAVJEŠTENJE - LGBT

Tokom prve polovine jula mjeseca održane su dvije radionice za obuku zaposlenih u lokalnim samopurpavama pod nazivom „Ljudska prava LGBTIQ osoba: izazovi i potrebe na...

Saznajte više 20.07.2020.

OMLADINSKI KLUB KOTOR

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor je u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za...

Saznajte više 09.07.2020.

OBAVJEŠTENJE OTVORENI KOTORSKI TRGOVI I BOKELJSKI VREMEPLOV

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor obavještava sve prijavljene aplikante na Javne pozive za organizaciju programa „Otvoreni kotorski trgovi“ i „Bokeljski vremeplov“...

Saznajte više 09.07.2020.

DNEVNI BORAVAK ZA STARIJA LICA I STARIJA LICA SA INVALIDITETOM

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovodi aktivnosti koje se odnose na unapređivanje i poboljšanje položaja starije...

Saznajte više 09.07.2020.

DRUGA TRIBINA – KOTOR 2020 – POSLJEDICE I OPORAVAK NAKON COVID19

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor u saradnji sa JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković" Kotor - Gradskom bibliotekom i čitaonicom organizuje ciklus...

Saznajte više 03.07.2020.