header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

PRVI SASTANAK SAVJETA ZA MLADE

Dana 25.02.2020. godine u sali za sastanke Opštine Kotor, održan je prvi sastanak Savjeta za mlade. Savjet je obrazovan kao stručno i savjetodavno tijelo u...

Saznajte više 25.02.2020.

PROGRAM KULTURNIH MANIFESTACIJA

U prilogu je program:...

Saznajte više 24.02.2020.

OPŠTINA KOTOR ČLAN RAINBOW CITIES NETWORK

Opština Kotor je postala članica organizacije Rainbow Cities Network. Rainbow Cities je mreža međunarodnih gradova koji se bave LGBTIQ+ politikom. Cilj navedene mreže je razmjena...

Saznajte više 18.02.2020.

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE KOTOR 2020 DO 2021

Dokument se nalazi u prilogu:...

Saznajte više 31.01.2020.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU SPORTSKIH KLUBOVA U OPŠTINI KOTOR ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 50/17 i...

Saznajte više 28.01.2020.

JAVNI POZIV UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA LGBTI OSOBA

JAVNI POZIV za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba 2020-2021 Pozivaju se ustanove i druga pravna...

Saznajte više 16.01.2020.

POZIV ZA NVO

PRILOG:...

Saznajte više 03.12.2019.