header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPORT

Predsjednik Opštine Kotor je Rješenjem broj 01-018/22-6538 od 19.04.2022. godine imenovao predsjednika i članove opštinske Komisije za sport:...

Saznajte više 20.04.2022.

ODRŽANA SIA RADIONICA U KOTORU

Juče je u press sali JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor održana Social Impact Award radionica, druga po redu od tri jednodnevnih SIA događaja u...

Saznajte više 14.04.2022.

ODRŽANA RELOAD2 OBUKA ZA NVO: KAKO PRIPREMITI I VODITI PROJEKTE

U Tivtu je danas završena intenzivna obuka “Upravljanje projektnim ciklusom” u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2). Opštine Tivat i Kotor,...

Saznajte više 13.04.2022.

POTPISANI UGOVORI SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Danas je u sali za sastanke Opštine Kotor upriličeno potpisivanje ugovora sa nevladinim organizacijama iz Kotora, kojima su sredstva odobrena nakon sprovedenog Javnog konkursa za...

Saznajte više 07.04.2022.

PRIJAVI SE NA SOCIAL IMPACT AWARD (SIA) RADIONICE

Opština Kotor jedna je od lokalnih samouprava koja pruža podršku projektu Social Impact Award, a koji u Crnoj Gori sprovodi NVO Centar za omladinsku edukaciju. Pozivamo...

Saznajte više 07.04.2022.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA SPORT IZ REDOVA SPORTSKIH ORGANIZACIJA

JAVNI POZIV za podnošenje predloga kandidata za članove Komisije za sport iz redova sportskih organizacija   Pozivaju se sportske organizacije sa sjedištem u opštini Kotor da podnesu predlog kandidata...

Saznajte više 04.04.2022.

POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA UČEŠĆE NA OBUCI „UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM“

Opštine Tivat,  Kotor, Budva, Herceg Novi i program ReLOaD pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom“, koja će...

Saznajte više 28.03.2022.

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja...

Saznajte više 28.03.2022.