header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

JAVNI POZIV za organizaciju programa „Bokeljski vremeplov“

„Bokeljski vremeplov“ je multimedijalni program posvećen gradskom životu Kotora i Boke Kotorske tokom proteklih vjekova koji pored svoje atraktivnosti ima i edukativnu notu. Program se...

Saznajte više 10.06.2020.

JAVNI POZIV za organizaciju programa „Otvoreni kotorski trgovi“

Program „Otvoreni kotorski trgovi“ predstavlja manifestaciju od izuzetnog značaja koji je dio ne samo turističke već i kulturne ponude tokom ljetnjih mjeseci. Ovaj program nudi...

Saznajte više 10.06.2020.

PRVI SASTANAK SAVJETA ZA MLADE

Dana 25.02.2020. godine u sali za sastanke Opštine Kotor, održan je prvi sastanak Savjeta za mlade. Savjet je obrazovan kao stručno i savjetodavno tijelo u...

Saznajte više 25.02.2020.

PROGRAM KULTURNIH MANIFESTACIJA

U prilogu je program:...

Saznajte više 24.02.2020.

OPŠTINA KOTOR ČLAN RAINBOW CITIES NETWORK

Opština Kotor je postala članica organizacije Rainbow Cities Network. Rainbow Cities je mreža međunarodnih gradova koji se bave LGBTIQ+ politikom. Cilj navedene mreže je razmjena...

Saznajte više 18.02.2020.

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE KOTOR 2020 DO 2021

Dokument se nalazi u prilogu:...

Saznajte više 31.01.2020.