header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2020. GODINU

Zbog novonastale situacije uzrokovane epidemijom korona virusa i ekonomskim posljedicama koje su uticale na finansiranje projekata nevladinih organizacija dodijeljuju se sredstva u iznosu od 27.774,14...

Saznajte više 27.08.2020.

ODLUKA O DODJELI STANA ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAKUP

Odluku možete preuzeti iz priloga:...

Saznajte više 17.08.2020.

ODRŽANA ČETVRTA TRIBINA U OKVIRU CIKLUSA KOTOR 2020 - POSLJEDICE I OPORAVAK NAKON COVIDA - 19

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor u saradnji sa JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković" Kotor / Gradskom bibliotekom i čitaonicom organizuje ciklus...

Saznajte više 15.08.2020.

OTVORENI KOTORSKI TRGOVI - KALENDAR

U prilogu je kalendar događaja Otvorenih Kotorskih Trgova. Kalendar je podložan promjenama i realizatori su u obavezi da se pridržavaju mjera Vlade Crne Gore i Nacionalnog koordinacionog...

Saznajte više 11.08.2020.

OBAVJEŠTENJE ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

Opština Kotor je tokom prethodnih godina podržavala nevladin sektor, a sve u cilju jačanja i animiranja stručne snage i razvijanja partnerskih odnosa između lokalne samouprave...

Saznajte više 06.08.2020.

USKORO OTVARANJE OMLADINSKOG KLUBA KOTOR

Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Kotor planirano je otvaranje omladinskog kluba za 2020.godinu. S tim u vezi Savjet Kulturnog centra "Nikola Đurković" Kotor, dao...

Saznajte više 31.07.2020.

PREDLOG RANG LISTE

Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe dana 30.07.2020. godine je, odlučivajući po prijavama na Javni poziv za davanje stanova u zakup...

Saznajte više 30.07.2020.

JAVNI POZIVI ZA ZA ANGAŽOVANJE LICA ZA OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKIH POSLOVA POTREBNIH ZA REDOVNO FUNKCIONISANJE OMLADINSKOG SERVISA

Ministarstvo sporta i mladih raspisalo je javne pozive za za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u opštinama Bar, Cetinje, Kotor,...

Saznajte više 29.07.2020.