Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

Lokalne samouprave Kotor, Budva i Herceg Novi i projekat ReLOaD pozivaju zainteresovane nevladine organizacije sa teritorije ovih opština da daju svoje komentare, predloge i sugestije...

Saznajte više 31.03.2023.

ODLUKA O IZBORU ČLANA KOMISIJE NVO

U prilogu je dokumentacija:...

Saznajte više 08.03.2023.

POČINJE CIKLUS EDUKATIVNIH RADIONICA U KOTORU

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor poziva sve studente i srednjoškolce da prisustvuju prvoj radionici novog edukativnog ciklusa, pod nazivom "Upoznaj svoje...

Saznajte više 01.03.2023.

JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA NVO U SASTAV KOMISIJE NVO 2023

U skladu sa članom 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“ br. 39/17,...

Saznajte više 21.02.2023.

POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA UČEŠĆE NA RADIONICI „UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA PRIORITETA DRUGOG RELOAD2 KONKURSA“

Opština Kotor, Opština Budva, Opština Herceg Novi, Opština Tivat i projekat ReLOaD pozivaju zainteresovane nevladine organizacije sa teritorija ove četiri opštine na radionicu pod nazivom...

Saznajte više 17.02.2023.

POZIV ZA MLADE: OBUKA O PREDUZETNIŠTVU U OKVIRU RELOAD2 PROGRAMA

U sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), UNDP u saradnji sa Opštinom Kotor, organizuje niz obuka za mlade ljude iz Kotora...

Saznajte više 14.02.2023.

USLUGA POMOĆ U KUĆI ZA STARIJA LICA DOSTUPNA NOVIM KORISNICIMA

Saradnjom Opštine Kotor i JU Dom starih „Grabovac“ Risan, a uz podršku JU Centar za socijalni rad Kotor, nastavlja se sprovođenje usluge podrške za život...

Saznajte više 08.02.2023.