header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

RELOAD - “LISTA PROJEKATA KOJIMA NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA I KOJI SU DISKVALIFIKOVANI IZ DALJEG PROCESA OCJENJIVANJA“

Nakon isteka roka za prijavu na ReLOaD Konkurs u Opštini Kotor i administrativne provjere izvršene od strane ReLOaD Komisije, koja se sastala 15. januara tekuće...

Saznajte više 16.01.2019.

STIPENDIJE 2019

Sekretarijat za kulturu,sport i drustvene djelatnosti je u skladu sa Konkursom za dodjelu stipendijas tudentima/kinjama sa podrucja opstine Kotor broj 0701-15458 od 15.10.2018.godine. odobrio 44...

Saznajte više 10.01.2019.

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU(ReLOaD)

OPŠTINA KOTOR U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE: ReLOaD je regionalni projekat, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za...

Saznajte više 20.11.2018.

POZlV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA UČEŠĆE NA OBUCI ,,UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM

Opština Kotor i projekat ReLOaD pozivaju nevladine organizacije iz Kotora i cijele Crne Gore na obuku pod nazivom ,,Upravljanje projektnim ciklusom``, koja će se održati...

Saznajte više 20.11.2018.

Lista odbijenih projekata po Javnom pozivu

Lista odbijenih projekata po Javnom pozivu  ...

Saznajte više 25.10.2018.

Lista projekata prijavljenih po Javnom pozivu "Individualno kulturno stvaralaštvo" od 25.09.2018. god. broj 07-14339

Lista projekata prijavljenih po Javnom pozivu "Individualno kulturno stvaralaštvo" od 25.09.2018. god. broj 07-14339. Prilog...

Saznajte više 23.10.2018.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA/KINJAMA SA PODRUČJA OPŠTINE KOTOR 2018/2019

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA/KINJAMA SA PODRUČJA OPŠTINE KOTOR 2018/2019 ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU...

Saznajte više 15.10.2018.

Javni poziv: Podrska individualnom kulturnom stvaralastvu

Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu iz oblasti muzike, književnosti, nauke, filma i pozorišta, za autorska djela stvaralaca/teljki sa područja opštine Kotor...

Saznajte više 25.09.2018.

SMOTRA MODE 2018.

Smotra mode „Moda i umjetnost“, u organizaciji Modne agencije „Fabrika“ i Opštine Kotor, biće održana od 22. do 25.avgusta u Starom gradu. Slijedi program manifestacije.Srijeda...

Saznajte više 20.08.2018.