Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

Odluka o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje SPORTA 2017

Saglasno članu 11 i 12, a na osnovu člana 87 Zakona o sportu (»Službeni list CG«, br. 36/11 i 36/13), člana 30 Statuta Opštine Kotor...

Saznajte više 08.12.2017.

JAVNI KONKURS za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju sportskih organizacija u opštini Kotor za 2017. godinu.

Pozivaju se sportske organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave...

Saznajte više 08.12.2017.

KONKURS za dodjelu stipendija studentima/kinjama sa područja opštine Kotor 2017 god.

Opština Kotor dodjeljuje 44 stipendija za studijsku 2017/18. godinu i to: 34 stipendije za studente/kinje osnovnih studija i to: ...

Saznajte više 31.10.2017.

DRUGI PUT JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu...

Saznajte više 25.10.2017.

ISPRAVKA TREĆEG JAVNOG POZIVA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE 2017

I to: 4. stav, alineje 1 i 2 sada glase:„Član Komisije kojeg predlažu nevladine organizacije mora ispunjavati sljedeće uslove: -       Da ima prebivalište na teriotirji opštine...

Saznajte više 19.10.2017.

TREĆI PUT JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE 16.10.2017

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu...

Saznajte više 16.10.2017.

PODSJEĆANJE – U TOKU JE DRUGI JAVNI JAVNI POZIV ZA ČLANOVE/ICE KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO (do 12. okt.)

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu...

Saznajte više 12.10.2017.

Javni poziv za komisiju za NVO / Javni konkurs za NVO budzet 2017 god.

Postovani, U prilogu su dokumenti: Javni konkurs za raspodjelu budzetskih sredstava namjenjenih finansiranju NVO u Opstini Kotor 2017. god. Javni poziv za izbora predstavnika nevladinih organizacija u sastav...

Saznajte više 20.09.2017.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O VISINI, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE SPORTA

1. Javna rasprava o Nacrtu odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta trajaće 30 dana: od 4. septembra do 3....

Saznajte više 05.09.2017.

UČEŠĆE OPŠTINE KOTOR U PROJEKTU RELOAD

Opština Kotor je nedavno sa još četiri jedinice lokalne samouprave iz Crne Gore odabrana za implementaciju projekta ReLOad  (Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu) ...

Saznajte više 03.07.2017.