Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

I Z V J E Š T A J O JAVNOJ RASPRAVI SPROVEDENOJ PO NACRTU ODLUKE O VISINI, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (javna rasprava od 13. aprila do 12. maja 2017. godine)

Uvodna riječ   Predlagač Odluke je prije javne rasprave konstatovao potrebu za izmjenama: Nacrt odluke nije napisan rodno senzitivnim jezikom. Tekst Predloga odluke treba da jezički bude prilagođen...

Saznajte više 09.06.2017.

Radio Kotor - Ugovor, opsta akta i finansijska dokumentacija 2017

Ugovor sa opštinom 2017 Plan rada za 2017 Aneks 2016 Bilans stanja 2016 Bilans uspjeha 2016 Izvještaji Programske šeme...

Saznajte više 19.05.2017.

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite u opštini Kotor (2016-2020)

Program javne rasprave Lokalni  plana za razvoj usluga socijalne zaštite u opštini Kotor...

Saznajte više 28.04.2017.

Javna diskusija - „Uloga OCD-a (organizacija civilnog društva) u procesu pregovora pristupanja EU“

Obavještavamo zainteresovana lica da će se dana 04.05.2017. godine održati javna diskusija na temu „Uloga OCD-a (organizacija civilnog društva) u procesu pregovora pristupanja EU“ u...

Saznajte više 26.04.2017.

PROGRAM KULTURE 2017

Program mozete preuzeti sa ovog linka....

Saznajte više 20.04.2017.

Nacrt odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Nacrt odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ...

Saznajte više 18.04.2017.

Program Javne rasprave o Nacrtu odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Program Javne rasprave o Nacrtu odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama...

Saznajte više 18.04.2017.

OBAVJEŠTENJE - Registar amaterizma u opštini Kotor

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti priprema registar amaterizma u opštini Kotor.Pozivamo amaterska društva koja djeluju u oblasti kulture, kao što su klape, pjevačka,...

Saznajte više 29.03.2017.