Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

UČEŠĆE OPŠTINE KOTOR U PROJEKTU RELOAD

Opština Kotor je nedavno sa još četiri jedinice lokalne samouprave iz Crne Gore odabrana za implementaciju projekta ReLOad  (Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu) ...

Saznajte više 03.07.2017.

I Z V J E Š T A J O JAVNOJ RASPRAVI SPROVEDENOJ PO NACRTU ODLUKE O VISINI, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (javna rasprava od 13. aprila do 12. maja 2017. godine)

Uvodna riječ   Predlagač Odluke je prije javne rasprave konstatovao potrebu za izmjenama: Nacrt odluke nije napisan rodno senzitivnim jezikom. Tekst Predloga odluke treba da jezički bude prilagođen...

Saznajte više 09.06.2017.

Radio Kotor - Ugovor, opsta akta i finansijska dokumentacija 2017

Ugovor sa opštinom 2017 Plan rada za 2017 Aneks 2016 Bilans stanja 2016 Bilans uspjeha 2016 Izvještaji Programske šeme...

Saznajte više 19.05.2017.

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite u opštini Kotor (2016-2020)

Program javne rasprave Lokalni  plana za razvoj usluga socijalne zaštite u opštini Kotor...

Saznajte više 28.04.2017.

Javna diskusija - „Uloga OCD-a (organizacija civilnog društva) u procesu pregovora pristupanja EU“

Obavještavamo zainteresovana lica da će se dana 04.05.2017. godine održati javna diskusija na temu „Uloga OCD-a (organizacija civilnog društva) u procesu pregovora pristupanja EU“ u...

Saznajte više 26.04.2017.

PROGRAM KULTURE 2017

Program mozete preuzeti sa ovog linka....

Saznajte više 20.04.2017.

Nacrt odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Nacrt odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ...

Saznajte više 18.04.2017.

Program Javne rasprave o Nacrtu odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Program Javne rasprave o Nacrtu odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama...

Saznajte više 18.04.2017.

OBAVJEŠTENJE - Registar amaterizma u opštini Kotor

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti priprema registar amaterizma u opštini Kotor.Pozivamo amaterska društva koja djeluju u oblasti kulture, kao što su klape, pjevačka,...

Saznajte više 29.03.2017.