header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJBOLJIH U SPORTU ZA 2021. GODINU

U skladu sa članom 26 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“ br....

Saznajte više 07.12.2021.

UPITNIK ZA MLADE SA INVALIDITETOM OD 15 DO 30 GODINA

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (3. decembra), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti je pripremio upitnik za mlade sa invaliditetom od 15...

Saznajte više 03.12.2021.

JAVNI POZIV ZA IZBOR USTANOVE ZA REALIZACIJU USLUGE PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI - POMOĆ I NJEGA STARIJIH LICA U KUĆI

Na osnovu člana 13 Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 28/21) Sekretarijat za kulturu, sport...

Saznajte više 01.12.2021.