header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

POZIV ZA NVO

PRILOG:...

Saznajte više 03.12.2019.

LISTA PROJEKATA KOJIMA NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA

Lista projekata je u prilogu:...

Saznajte više 08.11.2019.

JAVNI POZIV NEZAVISNI PROCIJENJIVAČ

Dokumentaciju možete preuzeti iz priloga:...

Saznajte više 03.10.2019.

JAVNI KONKURS FINANSIRANJA NVO 2019

Dokumentaciju možete preuzeti iz priloga:...

Saznajte više 03.10.2019.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU SPORTSKIH KLUBOVA U OPŠTINI KOTOR ZA 2019. GODINU.

Na osnovu člana 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi...

Saznajte više 19.08.2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2018. I PROGRAMSKE ŠEME ZA 2019. GODINU

U prilogu se nalazi dokumentacija vezana za izvještaj 2018. i programske šeme 2019. godine....

Saznajte više 18.07.2019.