header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

KONSULTATIVNI SASTANAK SEKRETARIJATA ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNIH ORGANIZACIJA OSI

Dana 19.05.2021.godiine u Sali za sastanke Opštine Kotor sa početkom u 9h održan je konsultativni sastanak  predstavnica Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i...

Saznajte više 24.05.2021.

OBAVJEŠTENJE

Dana 18.05.2021. godine u Omladinskom klubu Kotor, održan je deveti sastanak Savjeta za mlade. Savjet je obrazovan kao stručno i savjetodavno tijelo u cilju praćenja...

Saznajte više 20.05.2021.

OBAVJEŠTENJE ZA DOSTAVLJANJE PLANA I PROGRAMA MANIFESTACIJA

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti ovim putem poziva sve nosioce, organizatore ili suorganizatore manifestacija da svoje mjesečne planove i programe manifestacija sa tačnim...

Saznajte više 18.05.2021.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br. 0101-128/21-6572 od 13.05.2021. godine, utvrdio je Nacrt Odluke o pravima i uslugama iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Vrijeme trajanja javne...

Saznajte više 13.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O JAVNOM POZIVU ZA PREDLAGANJE ČLANOVA - ICA RADNE GRUPE

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti je raspisao javni poziv za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne...

Saznajte više 11.05.2021.

RADIONICA U RESURSNOM CENTRU ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIĆ

Dana 28.04.2021. godine predstavnice  Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravost  posjetile su Resursni centar za sluh  i govor “ Dr Peruta...

Saznajte više 30.04.2021.

UPITNIK - LOKALNI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

ISPUNI UPITNIK Opština Kotor je u procesu izrade Lokalnog plana za unaprjeđenje socijalne i dječje zaštite za period 2021-2024 godine. U cilju konsultovanja javnosti o prioritetima i potrebama...

Saznajte više 20.04.2021.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA - ICA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U OPŠTINI KOTOR 2021 DO 2024

Pozivaju se ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, informisanja, sporta, unutrašnje bezbjednosti, nevladinih organizacija i udruženja koja se bave pitanjima...

Saznajte više 15.04.2021.