header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Evropski centar za monitoring droga i zavisnosti o drogama pokreće Evropsko veb istraživanje o upotrebi droga 2021 sa ciljem procjene obrazaca upotrebe droga u 30...

Saznajte više 19.03.2021.

PRAVILNIK O RADU NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA

Pravilnik je u prilogu:...

Saznajte više 18.03.2021.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU INDIVIDUALNIH SPORTISTA U OPŠTINI KOTOR ZA 2021.GODINU.

  Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Kotor za 2021. godinu za sufinansiranje individualnih sportista u opštini Kotor. Pravo na sufinansiranje ostvaruju pojedinci (u daljem...

Saznajte više 01.02.2021.

JAVNI KONKURS - SPORTSKE MANIFESTACIJE

Na osnovu člana 23 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17,...

Saznajte više 01.02.2021.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU PROGRAMA RADA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2021. GODINU

Na osnovu člana 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17...

Saznajte više 28.01.2021.

JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO

 1. Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože jednog predstavnika/cu u sastav Komisije za...

Saznajte više 15.12.2020.