header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

JAVNI POZIV ZA IZBOR NEZAVISNOG PROCJENJIVAČA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 26b Odluke o visini,kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi, broj 39/17, 36/19, 54/19,11/20...

Saznajte više 18.09.2020.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

Na osnovu člana 6 Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi broj 41/19), a saglasno Odluci...

Saznajte više 17.09.2020.

INDIVIDUALNO KULTURNO STVARALAŠTVO - LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

Na osnovu Javnog poziva za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu broj 07-633/20-10494 od 23.07.2020. godine i stava 2 i 3 Rješenja Predsjednika Opštine o imenovanju Komisija za...

Saznajte više 16.09.2020.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2020. GODINU

Zbog novonastale situacije uzrokovane epidemijom korona virusa i ekonomskim posljedicama koje su uticale na finansiranje projekata nevladinih organizacija dodijeljuju se sredstva u iznosu od 27.774,14...

Saznajte više 27.08.2020.

ODLUKA O DODJELI STANA ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAKUP

Odluku možete preuzeti iz priloga:...

Saznajte više 17.08.2020.