header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU INDIVIDUALNOM KULTURNOM STVARALAŠTVU

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti u cilju afirmisanja kulturnog stvaralaštva raspisuje Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu iz oblasti muzike, književnosti, filma...

Saznajte više 23.07.2020.

OBAVJEŠTENJE - LGBT

Tokom prve polovine jula mjeseca održane su dvije radionice za obuku zaposlenih u lokalnim samopurpavama pod nazivom „Ljudska prava LGBTIQ osoba: izazovi i potrebe na...

Saznajte više 20.07.2020.

OMLADINSKI KLUB KOTOR

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor je u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za...

Saznajte više 09.07.2020.

OBAVJEŠTENJE OTVORENI KOTORSKI TRGOVI I BOKELJSKI VREMEPLOV

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor obavještava sve prijavljene aplikante na Javne pozive za organizaciju programa „Otvoreni kotorski trgovi“ i „Bokeljski vremeplov“...

Saznajte više 09.07.2020.

DNEVNI BORAVAK ZA STARIJA LICA I STARIJA LICA SA INVALIDITETOM

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovodi aktivnosti koje se odnose na unapređivanje i poboljšanje položaja starije...

Saznajte više 09.07.2020.

DRUGA TRIBINA – KOTOR 2020 – POSLJEDICE I OPORAVAK NAKON COVID19

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor u saradnji sa JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković" Kotor - Gradskom bibliotekom i čitaonicom organizuje ciklus...

Saznajte više 03.07.2020.

DOKUMENTACIJA RADIO KOTOR ZA PARLAMENTARNE I LOKALNE IZBORE

Datum održavanja je 30.08.2020. godine, a dokumentaciju možete preuzeti iz priloga:...

Saznajte više 03.07.2020.

JAVNA RASPRAVA RODNA RAVNOPRAVNOST

Skupština Opštine Kotor, na svojoj sjednici održanoj dana 30.06.2020. godine, donijela je Zaključak broj 11-016/20-9370 kojim je utvrđen Nacrt Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i...

Saznajte više 01.07.2020.

USVOJEN LOKALNI AKCIONI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETA ŽIVOTA LGBTI OSOBA U CRNOJ GORI 2020 - 2021

Opština Kotor je na sjednici Skupštine opštine Kotor održanoj 22.06.2020. godine usvojila Lokalni akcioni plan za unaprjeđenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2020-2021. Izradom i...

Saznajte više 25.06.2020.

ULOGA I ZNAČAJ NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor je u saradnji sa Savjetom za mlade, organizovao radionicu pod nazivom “Uloga i značaj neformalnog obrazovanja”....

Saznajte više 24.06.2020.