header image

UPITNIK - LOKALNI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

20.04.2021.

ISPUNI UPITNIK

Opština Kotor je u procesu izrade Lokalnog plana za unaprjeđenje socijalne i dječje zaštite za period 2021-2024 godine. U cilju konsultovanja javnosti o prioritetima i potrebama u ovoj oblasti, pripremljen je gore navedeni upitnik. Molimo Vas da odgovorite na pitanja i date svoje predloge i sugestije i na taj način doprinesete izradi što kvalitetnijeg dokumenta koji će odgovarati potrebama ranjivih grupa stanovništva i doprinijeti njihovoj socijalnoj inkluziji.