header image

USVOJEN LOKALNI AKCIONI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETA ŽIVOTA LGBTI OSOBA U CRNOJ GORI 2020 - 2021

25.06.2020.

Opština Kotor je na sjednici Skupštine opštine Kotor održanoj 22.06.2020. godine usvojila Lokalni akcioni plan za unaprjeđenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2020-2021Izradom i sprovođenjem navedenog plana Opština Kotor ima za cilj da promjeni šire društvene stavove prema LGBTI zajednici. Navedeni cilj ostvariće se kroz saradnju sa drugim institucijama koje se bave LGBTI politikom na lokalnom i nacionalnom nivou, podržavajući nevladine organizacije koje rade na tom polju te putem aktivnosti, programa i javnih događaja za podizanje svijesti šire zajednice.

Podsjećamo da je Opština Kotor prva opština u Crnoj Gori koja je potpisala Sporazum o saradnji u cilju unapređenja položaja i zaštite prava LGBTI osoba, a potpisali su ga predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Opštine Kotor u aprilu 2014. godine.

U skladu sa navedenim sporazumom, a vezano za obaveze potpisnica Sporazuma, 2014. godine imenovana je službenica koja je zadužena za sprovođenje aktivnosti iz oblasti zaštite LGBTI zajednice. Službenica je zaposlena u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, a u sklopu njenog referata je i praćenje i izvještavanje Opštine vezano za sprovođenje aktivnosti iz navedene oblasti.

Osim toga Opština Kotor je u februaru mjesecu 2020. godine, postala članica organizacije Rainbow Cities Network. Rainbow Cities je mreža međunarodnih gradova koji se bave LGBTIQ+ politikom. Cilj navedene mreže je razmjena iskustva i znanja evropskih gradova o LGBTIQ+ politici. Kotor je jedini grad u Crnoj Gori koji je postao član navedene organizacije, a drugi u regionu nakon Ljubljane. Međunarodni gradovi koji sarađuju u mreži Rainbow Cities su: Berlin (Njemačka), Bergen (Norveška), Brisel (Belgija), Dumphries i Galovej (Škotska), Ženeva (Švajcarska), Gent (Belgija), Briž (Belgija), Hamburg (Njemačka), Keln (Njemačka), Madrid (Španija), Barselona (Španija), Mexico City (Mexico), Brajton (Engleska), Minhen (Njemačka), Ljubljana (Slovenija), Torino (Italija), Bolonja (Italija), Istanbul (Turska), Beč (Austrija), Pariz (Francuska), Cirih (Švajcarska), Oslo (Norveška), a iz Holandije Amsterdam, Hag, Nijmegen, Roterdam i Utreht. Glavni ciljevi mreže su povećanje vidljivosti LGBTIQ+ zajednice, djeljenje iskustava, stručnosti, materijala, dobrih praksi i izazova, zajedničkih akcija u oblasti LGBTIQ+ politike, razvoj projekata na međunarodnom nivou između dva ili više gradova članica.