Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ZAJEDNIČKIM SNAGAMA DO INKLUZIJE I ZDRAVLJA

26.04.2024.
ZAJEDNIČKIM SNAGAMA DO INKLUZIJE I ZDRAVLJA

Petnaestim plivačkim događajem održanim prethodne nedjelje na zatvorenom bazenu „Zoran Džimi Gopčević“ zaokružen je jedan dio aktivnosti projekta „Socijalna inkluzija u Crnoj Gori“ .
Od prvog događaja održanog 28. januara, pokazalo se da se nedjeljom sa bazena šalje poruka koja govori o jednakosti, uvažavanju i inkluzivnim principima.
Kako je primarni cilj projekta sprovođenje aktivnosti usmjerenih na inkluziju i socijalnu integraciju osetljivih subjekata sa socijalnog i motoričkog aspekta kroz sportsku praksu, sa sigurnošću se može reći da je ovim projektnim aktivnostima isti u potpunosti postignut.
Suštinu inkluzije koja se iz nedjelje u nedjelju održavala i jačala činili su – ljudi.
Samim tim, izrazitu zahvalnost dugujemo:
- svim polaznicima zbog kojih i sam projekat mjeri svoj uspjeh;
- cjelokupnom menadžmentu i osoblju zatvorenog bazena “Zoran Džimi Gopčević” koji su bez izuzetka bili na visini zadatka kada je u pitanju čistoća, bezbjednost, raspoloživost termina, komunikacija i dogovori;
- JU Dom starih “Grabovac” i Dnevnom boravku za starija lica i lica sa invaliditetom koji su motivisali korisnike i omogućili preduslove da se svake nedjelje zainteresovani uključe u vaninstitucionalne aktivnosti;
- JU Resursni centar za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” sa kojim smo omogućili djeci sa oštećenjem sluha i/ili govora da na bazenu kvalitetno provedu vrijeme uz druženje sa volonterima;
- JU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota”, čiji su pacijenti bili dio ove priče i ojačali inkluzivni karakter projekta.
Neizostavno je pomenuti da uspjeh kojim se možemo povaliti ne bi bio postignut bez profesionalnog pristupa i zalaganja Miljana Nikčevića, spec.primijenje fizioterapije, koji je kao saradnik na projektu bio angažovan za realizaciju vježbi van i u bazenu, kao i savjetovanju naših polaznika u smislu socio-motornog i psihofizičkog oporavka.
Može se zaključiti da je svaki događaj pojedinačno bio ispunjen kako fizičkom aktivnošću, tako i druženjem, a završavao bi uz nasmijana lica svih prisutnih.
Svakako, ovo je samo dio projektnih aktivnosti, te se u nastavku realizacije očekuje još zanimljivih sadržaja i događaja za koje se nadamo da će inkluziju dovesti do nivoa da naš grad bude i po tome prepoznatljiv.
Za sve informacije i novosti na raspolaganju je Instagram profil @ism_communityhub