header image

DAN OTVORENIH VRATA

11.06.2020.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor i Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe organizuju


DAN OTVORENIH VRATA

15. juna u periodu od 10 do 13 h u sali Centra za nevladine organizacije (Rakite IV lamela I)

namijenjen zainteresovanim građanima za prijavu na Javni poziv za davanje stanova u zakup licima u stanju socijalne potrebe.


Zainteresovani mogu dobiti detaljne informacije o Odluci o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe i Javnom pozivu.


Podsjećamo, Javni poziv je raspisan 01. juna, a prijave se mogu poslati do 30. juna u 14h.