header image

DOKUMENTACIJA RADIO KOTOR ZA PARLAMENTARNE I LOKALNE IZBORE

03.07.2020.

Datum održavanja je 30.08.2020. godine, a dokumentaciju možete preuzeti iz priloga: