header image

Javni poziv za izbor najboljih u sportu za 2017. god.

19.12.2017.
blog image

U skladu sa članom 26 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“ br. 50/17 od 07.12.2017.godine), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor upućuje   JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJBOLJIH U KATEGORIJAMA: NAJBOLJI/A SPORTISTA/KINJA; NAJBOLJI SPORTSKI KLUB; PERSPEKTIVNI/A SPORTISTA/KINJA; ZASLUŽNI/A SPORTSKI/A RADNIK/CA NAJBOLJI/A TRENER/ICA.  

 

Pozivaju se sportske organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlažu najbolje u navedenim kategorijama u ovoj godini.

Predlog može dati sportska organizacija koja ispunjava sljedeće uslove :

-da je upisana u Registar sportskih organizacija;

-da je registrovana na teritoriji Crne Gore i da ima sjedište u opštini Kotor.

Predlozi se dostavljaju u pisanom obliku preko Građanskog biroa naslovljeni na Sekretarijat za kulturu, sprot i društvene djelatnosti u zatvorenim kovertima sa naznakom - „Predlog za izbor najboljih u sportu”.

Predlozi treba da sadrže:

  1. ime sportske organizacije koja predlaže,
  2. ime kandidata/kinje i/ili kluba kojeg/u predlažu.

 

Sportske organizacije ne mogu predlagati sebe ili kandidata/kinju iz sopstvene strukture.

Rok za predlaganje otvoren je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva – zaključno sa 25.decembrom.