header image

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJBOLJIH U SPORTU ZA 2021. GODINU

07.12.2021.

U skladu sa članom 26 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“ br. 50/17, 46/19), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje predloga za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta

Godišnja priznanja iz oblasti sporta u opštini Kotor, dodjeljuju se u sledećim kategorijama:

  1. NAJBOLJI/A SPORTISTA/KINJA
  2. NAJBOLJI SPORTSKI KLUB
  3. PERSPEKTIVNI/A SPORTISTA/KINJA
  4. ZASLUŽNI/A SPORTSKI/A RADNIKA/CA
  5. NAJBOLJI/A TRENER/ICA

Predlog kandidata/kinja za dodjelu godišnjih priznanja može podnijeti predsjednik Opštine, sportska organizacija sa sjedištem u opštini Kotor registrovana do dana objavljivanja ovog javnog poziva, privredno društvo, nevladina organizacija, grupa građana, mjesna zajednica, pojedinac, udruženje, preduzeće i drugo pravno lice, sa sjedištem odnosno prebivalištem na teritoriji opštine Kotor.

Predlozi se dostavljaju u pisanom obliku preko Građanskog biroa naslovljeni na Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti u zatvorenim kovertama sa naznakom - „Predlog za dodjelu godišnjeg priznanja iz oblasti sporta” ili poštom na adresu Stari grad 317, 85 330 Kotor.

 Predlozi treba da sadrže:

  1. Ime, sjedište i adresu predlagača;
  2. Ime kandidata/kinje i/ili kluba koji se predlaže;
  3. Kategoriju za koju se kandidat/kinja ili klub predlaže .

Sportske organizacije ne mogu predlagati sebe ili kandidata/kinju iz sopstvene strukture.

Rok za podnošenje predloga po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana njegovog objavljivanja – zaključno sa 21. decembrom 2021. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINE KOTOR