header image

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija i individualnih sportista

09.01.2018.
blog image

Na osnovu člana 9 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi broj 50/17), Komisija za sport dana 26.12.2017. godine, donijela je O D L U K U o raspodjeli sredstava za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija i individualnih sportista. PRILOG: Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija i individualnih sportista