Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA TRADICIONALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE

24.04.2018.
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA TRADICIONALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE

Na osnovu člana 4 Odluke o visini kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. List CG – opštinski propisi, broj 39/17“), Komsija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u opštini Kotor za 2018. god., imenovana Rješenjem Predsjednika Opštine br. 0101-17298 godine od 03.11.2017. godine, je na sastanku održanom 19.04.2018. god. donijela: ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA TRADICIONALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE. Prilog: ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA TRADICIONALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE