header image

OMLADINSKI KLUB KOTOR

09.07.2020.
blog image
Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor je u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za mlade, pokrenuo postupak osnivanja Omladinskog kluba.
Nakon radne posjete ministra sporta i mladih Nikole Janovića Kotoru i predstavljanja Evropske omladinske kartice, pristupilo se objedinjavanju tehničko-administrativne dokumentacije nakon čega će se u narednim danima krenuti i sa radovima na adaptaciji prostora. Za navedenu namjenu Ministarstvo sporta i mladih može sufinansirati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju ili opremanje omladinskog servisa u vrijednosti do 30.000 eura.
 
Omladinski klub predstavlja servis za mlade gdje se sprovode različite aktivnosti koje odgovaraju na potrebe i interesovanja mladih, a zasnivaju se na principima i metodama neformalnog obrazovanja i učešću mladih u njihovom osmišljavanju i sprovođenju. Ovi programi su obrazovnog karaktera i imaju jasno definisane specifične ciljeve koji doprinose ličnom razvoju mladih i njihovih životnih vještina kao i većem učešću u životu zajednice i građanskom aktivizmu. Pored ove vrste programa, mogu se sprovoditi i druge vrste aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške mladima kroz savjetovanje i informisanje (npr. psihološko savjetovanje i savjetovanje o zapošljavanju), časovi jezika, sportski i kulturni događaji i drugo. Aktivnosti kluba će biti dostupne svima i podsticati volonterski duh, učešće u kreiranju kulturnih sadržaja, promovisanju zdravih stilova života.  
Upravo takav jedan prostor očekuje mlade Kotora na lokaciji nekadašnjeg kafea „Nautica“ u sklopu JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ u kotorskom Starom gradu.   
 
Opština Kotor je kroz Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama podržala projekat MapOfCulturalRoutes, koji realizju NVO Koltrina i NVO Centar za omladinsku edukaciju.
 
Oni su u pripremi projekta isplanirali realizaciju novog veb sajta za potrebe Omladinskog kluba Kotor, koji se nalazi na adresi: www.omladinski.club
 
Vjerujemo da će Omladinski klub Kotor biti svojevrsna novina i ponuda dostupna i pristupačna svim mladim osobama koji će, nakon pandemije izazvane COVID19, biti servis za njihove potrebe i dobre ideje.