header image

OTVORENI KOTORSKI TRGOVI - KALENDAR

11.08.2020.

U prilogu je kalendar događaja Otvorenih Kotorskih Trgova. Kalendar je podložan promjenama i realizatori su u obavezi da se pridržavaju mjera Vlade Crne Gore i Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.