header image

POTPISANI UGOVORI O FINANSIRANJU PROJEKATA NVO U KOTORU ReLOaD

11.07.2019.
blog image

Opština Kotor je u saradnji sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u sali za sastanke Opštine Kotor, organizovala potpisivanje sporazuma o finansiranju projekata NVO u Kotoru.

U okviru drugog Reload Javnog konkursa koji je Opština Kotor raspisala 2. aprila 2019. godine, Komisija za ocjenu projektnih predloga nevladinih organizacija je 20. juna izvršila evaluaciju svih pristiglih projektnih predloga. Komisija je bila sastavljena od predstavnika/ca Opštine Kotor, UNDP i nevladinog sektora, a nakon evaluacije predlog rang liste je dostavljen Partnerskom odboru programa na odobrenje koji je usvojio odluku Komisije.
Prioriteti ovogodišnjeg konkursa u okviru Reload programa bili su: zaštita životne sredine, prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, borba protiv nasilja i zaštita i inkluzija ranjivih grupa, omladinska politika i zaštita životinja.
Od ukupno 11 pristiglih projekata odabrana su 4.
Predstavnica UNDP-a i menadžerka na projektu, Dženana Šćekić, naglasila je važnost projekta koji predstavlja model raspodjele javnih sredstava nevladinom sektoru kroz transparetan i otvoren način, gdje jasnim procedurama i pravilima dodjeljuju sredstva nevladinim organizacijama u skladu sa lokalnim prioritetima čime građani i zajednica mogu dobiti konkretne benefite.
Predstavnica Opštine Kotor Katica Brkanović je izrazila zadovoljstvo što je kotorska opština dio Reload programa i tom prilikom istakla značaj projekta koji će direktno uticati na poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva i ukupnog društvenog ambijenta u lokalnoj zajednici. Ovakvi programi, ali i opštinska Odluka o finansiranju nevladinog sektora će doprinijeti da ljudi prepoznaju značaj civilnog sektora i da uzmu veće učešće.
Sporazum o finansiranju NVO projekata je potpisan od strane nevladinih organizacija i to: NVO “Eko centar Delfin” Žarko Radulović za projekat “Nije otpad sve što bacam” (predložena vrijednost budžeta: 18.923 eura), NVO “Expeditio” Aleksanda Kapetanović za projekat “Upoznajmo da bismo čuvali – Svjetska baština područja Kotora” (predložena vrijednost budžeta: 19.152,50 eura), NVO “Umjetnost življenja Crne Gore” Zorana Milošević za projekat “Osnaživanjem do integracije ljudi sa mentalnim poteškoćama” (predložena vrijednost budžeta: 19.742,40 eura) i NVO “Kalafatska radionica Bokovac” Miroslavka Bokovac za projekat “Cattarosail” (predložena vrijednost budžeta: 13.328.00 eura).
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program se sprovodi u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.