Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

RANG LISTA PROJEKTNIH PREDLOGA NVO PRISTIGLIH PO JAVNOM KONKURSU KOTOR (RELOAD) 2018

13.04.2018.
RANG LISTA PROJEKTNIH PREDLOGA NVO PRISTIGLIH PO JAVNOM KONKURSU KOTOR (RELOAD) 2018

Komisija za ocjenu projektnih predloga nevladinih organizacija u okviru ReLOaD Javnog konkursa od 23.02.2018. god. (broj:2311) izvršila je evaluaciju svih pristiglih projektnih predloga i dostavila Partnerskom odboru ReLOaD projekta na odobrenje. Prilog: Rang lista odobrena od strane Partnerskog odbora za finansiranje projekata u okviru ReLOaD Javnog konkursa