header image

RANG LISTA PROJEKTNIH PREDLOGA NVO PRISTIGLIH PO JAVNOM KONKURSU KOTOR (RELOAD) 2018

13.04.2018.
blog image

Komisija za ocjenu projektnih predloga nevladinih organizacija u okviru ReLOaD Javnog konkursa od 23.02.2018. god. (broj:2311) izvršila je evaluaciju svih pristiglih projektnih predloga i dostavila Partnerskom odboru ReLOaD projekta na odobrenje. Prilog: Rang lista odobrena od strane Partnerskog odbora za finansiranje projekata u okviru ReLOaD Javnog konkursa