header image

UPITNIK ZA MLADE SA INVALIDITETOM OD 15 DO 30 GODINA

03.12.2021.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (3. decembra), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti je pripremio upitnik za mlade sa invaliditetom od 15 do 30 godina.

Cilj navedenog upitnika su unaprjeđeni programi i pristup mladih osoba sa invaliditeom javnim institucijama i prostorima.Direktna ciljna grupa ovog upitnika su mladi sa invaliditetom (od 15 do 30 godina), dok indirektnu ciljnu grupu predstavljaju porodice i prijatelji mladih sa invaliditetom, te građani/ke opštine Kotor. Navedena aktivnost predviđena je Lokalnim akcionim planom za mlade Opštine Kotor.

Molim Vas da date svoj doprinos i popunite upitnik u prilogu.