header image

OBAVJEŠTENJE

03.06.2022.

OBAVJEŠTENjE

fizičkim licima koji su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor  obavještava fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse, da je sekretarijat donio rješenja kojima je utvrdio visinu poreza na nepokretnost i turističke takse za 2022 godinu.

Navedena rješenja možete preuzeti u Građanskom birou Opštine Kotor, Stari grad 317, gdje možete izvršiti i uplatu utvrđenih obaveza, kao i sa portala E porez koji se nalazi na sajtu Opštine Kotor:  kotor.me

Distribucija rješenja na adrese poreskih obveznika vršiti će se u narednom vremenskom periodu.

U skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnost, porez se plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva 30.juna, a druga 31.oktobra 2022 godine.

U skladu sa Zakonom o turističkim organizacijama i Zakonom o poreskoj administraciji, turistička taksa se plaća u roku od 10 dana od dana uručenja rješenja.

Sve potrebne informacije možete dobiti na sledeći način:

  • u Građanskom birou Opštine Kotor
  • preko kontakt telefona: za porez na nepokretnost broj +382(0)32 322-396 ili 325-860, lokal 221, za turističku taksu +382(0)32 326-246,
  • kao i preko službenog maila: lokalni.prihodi@kotor.me                                                                                                                     

                Takođe, ovim putem  Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnost i turističke takse koji nisu platili obaveze iz ranijih obračunskih perioda, da iste izmire u što kraćem roku kako bi izbjegli postupak pokretanja prinudne naplate.

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE

OPŠTINA KOTOR