header image

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE O NAČINU PREDAJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA NEPOKRETNOSTI

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća obveznike poreza na nepokretnosti koji vode poslovne knjige da će se blagovremeno podnijetim smatrati prijave za utvrđivanje...

Saznajte više 25.03.2020.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća obveznike poreza na nepokretnosti koji vode poslovne knjige da su u skladu sa članom 16...

Saznajte više 23.03.2020.

OBAVJEŠTENJE O RJEŠENJIMA

U prilogu su dva rješenja:...

Saznajte više 14.02.2020.

OBRAČUN POLITIČKIH PARTIJA 2020

Dokument je u prilogu:...

Saznajte više 30.01.2020.

JAVNO OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM RJEŠENJIMA ZA OBVEZNIKE POREZA NA NEPOKRETNOST

U prilogu se nalazi javno obavještenje o neuručenim rješenjima za obveznike poreza na nepokretnost:...

Saznajte više 06.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NEURUČENIM POŠILJKAMA

Obavještenja su u prilogu:...

Saznajte više 02.12.2019.