header image

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

JAVNO OBAVJEŠTENJE

Dana 19.06.2014 godine objavljuje se spisak poreskih obveznika poreza na nepokretnosti kojima se nije moglo uručiti Rješenje u upravnom postupku. U skladu sa čl. 84...

Saznajte više 19.06.2014.

ANALITIČKE KARTICE

Na osnovu člana 19 stav 3.Zakona o finansiranju političkih partija...

Saznajte više 26.05.2014.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE– PRAVNA LICA

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća poreske obveznike - pravna lica da su u obavezi da do 30. aprila 2014 godine...

Saznajte više 28.04.2014.