Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

NACRT BUDŽETA ZA 2021. GOD I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Iz priloga se mogu preuzeti relevantni dokumenti:...

Saznajte više 01.12.2020.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE O NAČINU PREDAJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA NEPOKRETNOSTI

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća obveznike poreza na nepokretnosti koji vode poslovne knjige da će se blagovremeno podnijetim smatrati prijave za utvrđivanje...

Saznajte više 25.03.2020.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća obveznike poreza na nepokretnosti koji vode poslovne knjige da su u skladu sa članom 16...

Saznajte više 23.03.2020.