header image

Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije i Sekretarijat za imovinsko pravne poslove 16.07.2015.godine)

11.07.2015.
blog image

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom konkursu, koji je Opština Kotor 17.06.2015.godine objavila za postavljenje na dužnosti Sekretara Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije i Sekretara Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, a koji je zaključen 07.07.2015.godine, održati dana 16 jula 2015. godine (četvrtak) od 09:00h, u kancelariji broj 13, I sprat, zgrada Opštine Kotor.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti u okviru visoko rukovodnog kadra i obuhvatiće posebno struktuiran intervju.
Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog konkursa za postavljenje na dužnost: 
-Sekretara Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije 
Biljana Peranović
-Sekretara Sekretarijata za imovinsko pravne poslove
Srđan Vuković

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka intervjua, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).