header image

Datum provjere sposobnosti (Služba glavnog administratora 17.07.2015.godine)

11.07.2015.
blog image

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom konkursu, koji je Opština Kotor 17.06.2015.godine (sa ispravkom od 20.06.2015.godine) objavila za postavljenje na funkciju Glavnog administratora, a koji je zaključen 07.07.2015.godine, održati dana 17 jula 2015. godine (petak) od 09:00h, u kancelariji broj 13, I sprat, zgrada Opštine Kotor.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti u okviru visoko rukovodnog kadra i obuhvatiće posebno struktuiran intervju.
Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog konkursa za postavljenje na funkciju Glavnog administratora:
Đorđije Vukčević
Petar Abramović

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka intervjua, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).