header image

Datum provjere sposobnosti (Služba zajedničkih poslova 17.07.2015.godine)

11.07.2015.
blog image

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom konkursu, koji je Opština Kotor 17.06.2015.godine objavila za postavljenje na dužnost Načelnika Službe zajedničkih poslova, a koji je zaključen 07.07.2015.godine, održati dana 17 jula 2015. godine (petak) od 11:00h, u kancelariji broj 13, I sprat, zgrada Opštine Kotor.Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti u okviru visoko rukovodnog kadra i obuhvatiće posebno struktuiran intervju.

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog konkursa za postavljenje na dužnost Načelnika Službe zajedničkih poslova:
Nikola Mršulja
Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka intervjua, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).