header image

DATUM PROVJERE SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SEKRETAR - KA SEKRETARIJATA ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE OPŠTINE KOTOR (27.05.2020.)

19.05.2020.