header image

DATUM PROVJERE SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SEKRETAR - KA SEKRETARIJATA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ OPŠTINE KOTOR (28.05.2020.)

19.05.2020.