Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

IZVJEŠTAJ SA ZBORA MZ SAVINA

22.03.2024.

U prostorijama Doma kulture na Savinoj Glavici, u četvrtak,  21.03.2024.godine u 17 časova, održan je Zbor građana MZ Savina, za izbor novih organa upravljanja.

Zboru je prisustvovalo 47 punoljetnih građanaa/ki sa prebivalištem ili imovinom na svoje ime na području MZ Savina. Predsjednik prethodnog saziva Savjeta MZ upoznao je prisutne sa dnevnim redom Zbora građana/ki i prezentovao Izveštaje o radu i finansisjek izvjestaje za prethodni četvorogodišnji mandat, nakon čega su isti jednoglasno usvojeni.

Zbor građana/ki je donio odluku da novi Savjet MZ Savina i dalje broji 11 članova, nakon čega su predstavnici svakog sela predlozili svoje predstavnike koje je Zbor jednoglasno izglasao, pa su u Savjet MZ Savina izabrani: Blažo Bošković, Stevan Midorović, Milena Bojković, Marko Pima, Ilija Bućin, Saša Pejović, Goran Kruta, Stevo Bajković, Predrag Đurić, Željko Maslovar i Nikola Kunjić.

Odlučeno je i da se neposredno na Zboru od 11 članova/ica Savjeta izaberu predsjednik i zamjenik MZ, i jednoglasno su izabrani: Stevan Midorović, za predsjednika Savjeta MZ Savina koji je tu funkciju obavljao i u proteklom mandatu, i Milena Bojković za zamjenicu predsjednika MZ Savina

U Nadzorni odbor izabrani su: Ivo Bećir, Milan Bajković i Zoran Pima.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU